Thời hạn link thanh toán
15:20
Thu hộ
15:20

Quét QR bằng ứng dụng ngân hàng

Thông tin chuyển khoản

WOORIBANK
Mã đơn hàng
6657c22c21718
Số tài khoản nhận tiền
902013679018
Tên người nhận
AP TRA DA VIA HE
Số tiền
10,000 VND
Lưu ý:
+ Chuyển khoản nhanh 24/7 để hoàn tất giao dịch.
+ Vui lòng không lưu số tài khoản nhận.